• Träna sökkompetens
    – utan skärm!

Forskning visar att barn och unga ofta överskattar sin egen förmåga att söka och granska information på nätet, och att elever behöver få lära sig sökkompetens steg för steg. Med Baggebettis kortlekar övar eleven på att hitta relevanta sökord. Kan användas från lågstadiet och uppåt!

Att göra en sökning på exempelvis ”stenåldern” eller ”vad är stenåldern?” och sedan gå in på den översta träffen hämmar lärandet.

Ett så begränsat sökbeteende kan leda till att man inte hittar relevant information. I värsta fall tror man att något inte finns, på grund av egen oförmåga att hitta det.

Skärmvana är inte detsamma som att sökkompetent
Många elever är flinka med plattor och skärmar. De kan också vara vana vid att söka upp innehåll inom sina intresseområden på exempelvis Youtube. Det betyder inte att de kan göra kompetenta sökningar relaterat till skolarbetet.

Forskning visar att elever behöver få lära sig, steg för steg, att söka på ett kompetent vis.

Att träna förmågan att söka
Med Baggebettis kortlekar lär sig eleven att göra preciserade sökningar med hjälp av relevanta sökord. Eleven övar ordkunskap och förmågan att ”ringa in” sin sökning med hjälp av lämpliga ord

Målet är inte att ”hitta ett svar så snabbt som möjligt”, som det lätt blir framför en skärm. Här gäller det istället att komma fram till en så kompetent sökning som möjligt. Det vill säga tänka efter vad det egentligen är man söker, och använda så många relevanta ord som möjligt.

Koppling till läroplanen
Koppling till centralt innehåll i svenska, bild och so-ämnena åk 1–6. Lärarhandledning medföljer.

  • Skog & natur
  • Frukt & grönt
  • Mat

Så fungerar kortlekarna

Vid skärmen och Google använder de flesta bara ett ord, eller en fråga, för att söka efter information, till exempel ”blåbär” eller ”vad är blåbär”.

Korten gör eleven mer medveten om sin sökning. Det finns både blåbär och lingon på bilden. Båda dessa ord kan användas som sökord.

Eleven blir också medveten om att sökordet ”blåbär” i kombination med ”lingon” kan ge flera träffar (i detta sammanhang beskriva många bilder). Eleven får träna förmågan att söka ännu mer preciserat. Vilka fler ord kan användas för att specifikt beskriva bilden till vänster?

Med korten till hjälp kan eleven precisera sin sökning och ”ringa in” det som ska hittas. Detta sätt att söka kan sedan användas för att – på webben och med hjälp av Google – hitta information om exempelvis stenåldern. Då kan ord som ”jägare”, ”boplats” och ortsnamn göra sökningen mer preciserad.

Produktinfo
Språk: Svenska
Utgiven: 2019-09-26
Antal kort: 56 kort
Kortstorlek: 55 x 55 mm

Pris (exkl moms)
Kortlek Skog & natur 325 kr
Kortlek Frukt & grönt 325 kr
Kortlek Mat 325 kr
Valfri kortlek (5 st) 875 kr

Nyheter

Ja tack, skicka mig information om Baggebettis kommande läromedel och andra nyheter.

Kontakta mig!