• För ett livslångt lärande i en digital värld.

Baggebetti skapar förutsättningar för lärare och elever att lära och utvecklas inom det digitala området. Det gör vi med föreläsningar, utbildningar, böcker och läromedel.

Sverige behöver ännu fler nätsmarta lärare och elever!

Det är en spännande tid vi lever i. Digitaliseringen påverkar samhället, skolans värld och vad både lärare och elever behöver ha koll på, nu och i framtiden.

Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter!

Så lyder det övergripande målet i Sveriges digitaliseringsstrategi, och i den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet slår man fast att ”moderniseringen av Sverige börjar i skolan”.

EU-kommissionen identifierar digital kompetens som en av åtta nyckelkompetenser för ett livslångt lärande, och inom FN benämns medie- och informationskunnighet (MIK) som en grundläggande mänsklig och medborgerlig rättighet.

Sverige behöver ännu fler nätsmarta lärare och elever! Vi vill dra vårt strå till stacken med aktuella föreläsningar, utbildningar, böcker och läromedel.

Nätsmart – Att kunna använda digitala kanaler och verktyg på ett klokt, säkert, sunt och lärande sätt. Med omtanke om sig själv och med hänsyn till andra (Baggebettis definition).

Nyheter

Ja tack, skicka mig information om Baggebettis kommande läromedel och andra nyheter.

Kontakta mig!