• Baggebetti - för ett livslångt lärande i en digital värld

Baggebetti är ett nytt och nytänkande förlag. Våra böcker och läromedel ska guida, motivera och lägga grunden för ett livslångt lärande i en digital värld.

Relevanta kunskaper i en digital värld

Jag vill bidra till att både elever och lärare får chans att utveckla en relevant digital kompetens. Därför har jag startat Baggebetti.

Det är en spännande tid vi lever i! Digitaliseringen påverkar samhället, skolans värld och vad dagens elever behöver ha koll på för att vara rustade inför framtiden.

Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Så lyder det övergripande målet i Sveriges digitaliseringsstrategi, och i den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet slår man fast att ”moderniseringen av Sverige börjar i skolan”.

EU-kommissionen identifierar digital kompetens som en av åtta nyckelkompetenser för ett livslångt lärande, och inom FN benämns medie- och informationskunnighet (MIK) som en grundläggande mänsklig och medborgerlig rättighet.

De senaste tjugo åren har jag arbetat med digital kommunikation. Som formgivare och pr-konsult har jag arbetat med allt från research och sökmotoroptimering till produktion av webbsidor och kampanjer i sociala medier.

Som strateg, utbildare och rådgivare har jag stöttat företag och myndigheter med strategier, försett kommunikatörer med nya kunskaper och föreläst om digital kompetens i ledningsgrupper.

Mina uppdrag åt skolor och kommuner har gjort mig intresserad av ”det digitala” i skolans värld, och som förälder har jag insett att det finns många möjligheter – och utmaningar.

Visst är dagens barn ofta flinka med telefoner och plattor, men utan stöd från lärare och föräldrar uppstår det lätt kunskapsluckor.

Är du lärare och har önskemål och/eller idéer om läromedel som behövs inom området digital kompetens? Då vill jag mer än gärna komma i kontakt med dig. Du når mig via kontaktformuläret nedan.

På återhörande!

Lena Leigert

Nyheter

Ja tack, skicka mig information om Baggebettis kommande läromedel och andra nyheter.

Kontakta mig!