• Förebygg
    och sätt stopp

Denna bok vänder sig till lärare och skolpersonal. Du får kunskap om ungas vardag på nätet, och vad skolan kan göra för att minska risken för nätmobbning. Konkreta råd och praktiska checklistor hjälper dig att förebygga och hjälpa.

Handbok för rektorer, lärare och annan skolpersonal. Mobbning är alltid mobbning, oavsett var det sker. Men dagens digitala kanaler ställer nya krav på skolans kompetens, reaktionsförmåga – och kunskap om de ungas digitala vardag.

Informativa texter, handfasta råd, checklistor och tankeväckande övningar.

Boka föreläsning

Välkommen att höra av dig till info@baggebetti.se!

Nyheter

Ja tack, skicka mig information om Baggebettis kommande läromedel och andra nyheter.

Kontakta mig!